20 Ekim 2012 Cumartesi

Aya Triada Kilisesi,13 Nisan Caddesi - Ayvalık
 Sokak bugünkü 13 Nisan adını, Atatürk'ün kente bu sokaktan girmesi nedeniyle almıştır. Eski Ayvalık Sahil yolu yapılmadan önce 13 nisan caddesi en önemli ana yolmuş. 

Eskiden kentin ana aksı olan bu sokak, sahil yolunun açılmasıyla önemini yitirmiş görünüyor. Ünlü yazar Venezis'in doğduğu ve yaşadığı ev, kilisenin hemen karşısında korunmuş bir durumda yaşıyor.
İki katlı bir kilise. Alt katı sarımsak taşlı,  diğer dini yapılarda pek rastlanmayan bir biçimde üst kat bağdadi teknikle inşa edilmiş. Tavan süslemelerinde de ahşap malzeme kulanılmış. Kilise tam bir izbelik halinde, sahip çıkılmasını, 
Restorasyonu ve çevresindeki kazı projesiyle Ayvalık arkeolojisine ve turizmine kazandırılacağı günü bekliyor.
"Aya Triada Kilisesi, Ayvalık merkezinde Kazım Karabekir Mahallesinde yer almaktadır. Kilise düz zeminde geniş bir alan üzerine uzunlamasına dikdörtgen planlı düz çatı tipinde inşa edilmiştir. Kilisenin arsa alanı 2000 m², zemin oturum alanı 400 m²’dir. Kentteki kiliseler içerisinde en yüksek dördüncü kilisesidir.
Aya Triada Kilisenin dıştan boyu 23.00 m eni ise 18.20 m’dir. İbadet mekânı içten 19.40m. eni ise 12.75m.’dir. Kilisenin yüksekliği ise 17 m. dir.

Kilise, dikdörtgen planlı uzun bir yapıdır. Batı ve doğu cepheleri diğer cephelere nazaran daha geniştir. Naos dikdörtgen planlı olup iki yan ikide orta nef bulunmaktadır. Nefler doğu batı yönünde aynı hizada yer almaktadır. Taşıyıcı sütunlar ahşap üzerine alçı kaplama tekniği ile sütun başlıkları ise kartonpiyer tekniği ile yapılmıştır. Sütunların başlıkları korint tipindedir. Sütunların üst kısmında alçı panolar yer almaktadır.
Bu panolarda tıpkı Taksiyarhis kilisesinde olduğu gibi aziz ikonalarının yer aldığı düşünülmektedir. Panolar günümüzde alçı ile kaplanmıştır.
Ana giriş Naosun batısında çift kapıdan sağlanmak- tadır. Naosun doğusunda ise üç basamakla çıkılan bema bölümü yer almaktadır. Kilisenin tek apsisi doğu kısmındadır, batıda ise narteks yer almaktadır. Kilise tekel tarafından depo olarak kullanıldığı dönemlerde, kilisenin naosu tahta döşemelerle iki kat haline getirilmiştir.
Galeri naosun batısındaki son iki sütunun üzerinde yer alırken, narteksin üzerinde U şeklinde yer almaktadır. Galeriye çıkış naosun içinden merdivenle sağlanmaktadır. Galeri bölümünde beş pencere bulunmaktadır. Kilisenin üç girişi de batı cephesindedir.

Aya Triada Kilisenin alt katları kesme taştan yığma tekniği ile üst katları ise bağdadi tekniği ile yapılmıştır. Kilise içte düz ahşap tavan, dışta ise kırma çatı ile kapatılmıştır. Apsisin örtüsü içte yarı kubbe, dışta ise yarım konik çatıdır. Orta nef dıştan kırma çatı, içte düz ahşap tavanla yan nefler ise orta neften eğimli ahşap örtü ile kapatılmıştır. Kilisenin duvarlarında ise bölgede bu tür yapı duvarlarında sıkça kullanılan sarımsak taşı kullanılmıştır. Orta nefin üst bölümlerinde ahşap malzeme kullanılmıştır.
Naosun tavanı diğer kısımlardan farklı olarak ahşap işçiliği ile süslenmiştir. Galeride aynı şekilde ahşap örtü ile kapatılmıştır.
Kuzey ve güney bölümünde beşer pencere yer almaktadır. Pencere sövelerinde sarımsak taşı kullanılmış olup, pencereler ahşap ve dışarıdan demir parmaklıklarla kapatılmıştır. Demir parmaklıklar ahşap kepenklerle örtülmüştür. Bema bölümüne açılan kapı depo olarak kullanıldığı dönemlerde kapatılmıştır. Doğu cephesinde apsis oluşturularak ortasına pencere açılmıştır. Bu pencerede depo olarak kullanıldığı dönemde kapatılmıştır. Kilisenin dışında sol tarafında kilise çeşmesi bulunmaktadır
Aya Triada Kilisesi uzun yıllar Tekel tarafından depo olarak kullanıldığından iç kısmında işlevsel veya mimari özelliklerine ait kalan birkaç küçük iz okunabilse bile asıl öğeler tamamen tahrip olmuştur. Kilisenin iç kolonlarındaki çatlamalar ve dökülmeler, ikinci katın merdiven ve zeminindeki kırılmalar, çatı kısmında ki çökmeler ve yağan her yağmurun içeriye akması kilisenin ayakta kalmasını zorlaştırmaktadır"
Makale...
(http://ayvalikturizm.blogspot.com sitesinden alıntıdırHiç yorum yok:

Yorum Gönder