22 Mayıs 2009 Cuma

Saittai antik Kenti/Demirci-İçikler Köyü
Demirci yakınlarında Borlu ilçesine bağlı İçikler köyünde SİDASKALE/SAİTTAİ antik kentinin kalıntıları var.Borlu'ya Salihli Demirci yolundan gidilir. Orada (Borlu'da)Demirci yolunu bırakıp sağa, doğuya, kasabanın içine giriniz ve kasabadan geçip 16km. ilerleyiniz.İçikler köyüne varırsanız,sağa sapınca,yine az sonra,Saittai kalıntıları alanının tam ortasına gelen düzlüğe çıkarsınız.
Kentin adı luvi dilinde tıpkı Edremit ve körfezi yakınlarındaki Kaz/İda dağının ismine benzer bir kökten gelmiş görünüyor.Adın öz biçimi Saida olmalıdır, bu ad Luvi(Hitit çağdaşı) dilinde SVA-İDA ögelerinden oluşur ve güzel/kutlu-orman demektir. Zaten ilkçağlardan beri SAİTTAİ antik  kentine halk SİDASKALE demektedir.
Antik kentin kalıntıları oldukça yoğundur. Bilimsel , arkeolojik kazı yapıldığında antik SAİTTAİ'nin güçlü bir şekilde ayağa kalkacağından kuşku yoktur.
Sidaskale/Saittai'nin ortasından bir dere geçmekte ortalığa saçılmış durumda bir çok Roma dönemi kalıntısı görülmektedir.Özellikle antik stadeion kalıntısı oldukça sağlam durumdadır.Tüm  ülkemizde olduğu gibi kaçak kazılarla güney nekropolisinin bulunduğu alçak tepede bazı mezarlar açılmış ve define aradığını zannedenler tarafından tahrip edilmiştir.
Sidaskale'ye ben onbeş sene kadar önce gidebilmiştim, o zamanlardan kalan çok eski birkaç fotoğraf var elimde, onları biraz düzelterek sitemize yükleyebilirim ilerde,
SİDASKALE/SAİTTAİ antik kentiyle ilgili kaynaklar:
Anadolu'nun Tarihi Coğrafyası1-Prof.Dr.Veli SEVİN Türk Tarih Kurumu Yayınları
LYDİA-Prof.Dr.Bilge UMAR-İnkilap yayınları
Anadolu'nun Tarihsel Coğrafyası-W.RAMSAY,Çeviri:Mihri Pektaş MEB yayınları
Saittai Antik kentinden fotoğraflar;
http://site.mynet.com/iciklerkasabasi/sidas.htm