3 Mayıs 2010 Pazartesi

Çeşme Bağlararası Arkeolojik Kazısı-İzmir

Türkiye'nin en eski Şarap EviTürkiye'nin şarap imal edilen yerine ait en eski buluntular Çeşme'de bulundu.
İzmir'in Çeşme ilçesi merkezinde Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü ile Çeşme Müze Müdürlüğü tarafından 2002 yılında başlayan kazı çalışmalarında elde edilen ve günümüzden 3600 yıl öncesine tarihlenen bulgular, Türkiye'nin en eski şarap yapılan yerinin Çeşme'deki antik yerleşim olduğunu gösterdi. Çeşme Belediyesi tarafından yakın zamanda yerleşime açılan alanda inşaat hafriyatı sırasında ortaya çıkan bulgular üzerine başlayan kazı çalışmalarına Çeşme Müze Müdürü Emrullah KARATURGUT başkanlık etmektedir. Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı öğretim Üyesi Prof.Dr. Hayat ERKANAL ile birlikte yine aynı

bölümden Arş.Gör.Dr. Vasıf ŞAHOĞLU ve bir grup öğrenci tarafından yürütülen kazı çalışmaları Ekim ayına kadar devam edecek. Şahoğlu'ndan edinilen bilgilere göre o döneme ait önemli bilgilere ulaşılan bulgular antik kentte yaşayanların Miken'lilerle ticari bağlantısını kanıtlamaktadır. Şahoğlu; antik kentte yapılan çalışmaların henüz daha başında olduklarını ancak şimdiye kadar elde ettikleri bilgilerin Anadolu tarihindeki eksik kalan noktaları aydınlattığını bunun da çalışmalarına ayrı bir heyecan kattığını belirtmiştir.


yapılan incelemeden buranın üzüm tanelerinin ezilerek suyunun toplanması amacıyla kullanılan bir yer olduğunun anlaşıldığını ve bundan dolayı da gün ışığına çıkarılan kalıntılar olarak şarap imalatı yapılan bir yere ait Türkiye'nin en eski bulgularının bu yerleşimde ortaya çıkarıldığını söylemenin mümkün olduğunu belirtmiştir.

Temmuz 2003


http://images.google.com.tr/imgres?imgurl=http://www.dekomostra.com/antikkent/P1040216kesit.jpg&imgrefurl=http://www.dekomostra.com/antikkent.htm&usg=__3Q7GZYlC0357N02RpGzB3NUIhgE=&h=307&w=600&sz=188&hl=tr&start=4&sig2=gSYwgrlpKnz0pny6k6pbdA&um=1&itbs=1&tbnid=hlXZzcrro203HM:&tbnh=69&tbnw=135&prev=/images%3Fq%3D%25C3%2587e%25C5%259Fme%2Bba%25C4%259Flararas%25C4%25B1%2Bkaz%25C4%25B1s%25C4%25B1%26um%3D1%26hl%3Dtr%26newwindow%3D1%26sa%3DN%26tbs%3Disch:1&ei=EtXeS-GbFdKdONypzfUG

Çeşme Bağlararası Kazısı

Çeşme Bağlararası’ndaki arkeolojik kazılar, Ankara Üniversitesi ve Çeşme Arkeoloji Müzesi’nin 2002–2005 yılları arasında ortaklaşa yaptıkları çalışmaların ardından, 2009 yılından itibaren Ankara Üniversitesi tarafından tekrar başlatılmıştır. Doç. Dr. Vasıf Şahoğlu, başkanlığında yürütülen kazılar Çeşme’de günümüzden 4500–4400 yıl öncesine, yani M.Ö. 2400-2500 yıllarına tarihlenen çok önemli bir liman kentinin kalıntılarına rastlanıldığına işaret etmektedir. Çeşme’nin en eski yerleşmesi olan Bağlararası’nda yollar ve yolların etrafındaki yapılardan oluşan planlı bir yerleşim düzeninin ortaya çıkmaya başladığı bu kazılar sayesinde bölgenin en azından M.Ö. 3. Bin’den günümüze kadar sürekli bir şekilde iskân edildiği anlaşılmıştır. Yapılan kazılar sadece yapıları ortaya çıkarmakla kalmamakta aynı zamanda o dönemde yaşayan insanların günlük yaşayışları, sosyal ve dini faaliyetleri, kullandıkları aletler, ev araç ve gereçleri, yedikleri ve yemedikleri hayvanlar ile bölgede o dönemde görülen bitkilerle ilgili bilgiler de sağlamaktadır.


2009 yılında yapılan kazılarda bir şaraphane ortaya çıkartılmıştır. M.Ö. 1700’lü yıllara ait bir şaraphanenin tespiti burada bulunan üzüm çekirdeklerinden, şarapların konulduğu amforalardan, yonca ağızlı testilerden, şarap ezilen haznelerden ve şarabın muhafaza edildiği depolardan anlaşılmıştır. Tüm bu önemli keşifler, bağcılığın ve şarap üretiminin binlerce yıldır Çeşme’nin önemli ekonomik faaliyetlerinden biri olmaya devam ettiğini ortaya koymaktadır.
O dönemde Çeşme’nin önemli bir liman kenti olduğu ve burada yaşayan insanların Girit ve Ege adalarıyla ticaret yaptığı da elde edilen sonuçlar arasındadır.

Şaraphanenin olduğu kazı alanının üzeri kış şartlarından korumak ve tahrip olmasını engellemek için geçici bir konstrüksiyonla kapatılmış ve koruma altına alınmıştır. Önümüzdeki yıllarda hem bu alana hem daha eski kalıntıların tespit edildiği bölgeye yönlendirici tabelalar konularak vatandaşlarımız ve turistler burada yaptığımız kazı çalışmaları hakkında daha detaylı bilgilere ulaşabilecek böylece bölge zaman içerisinde turizm açısından daha da önem kazanacaktır.

Çeşme Boyalık Kazıları-İzmir

Vasıf Şahoğlu, Hüseyin Vural, Emrullah Karaturgut, “Çeşme – Boyalık Erken Tunç Çağı Mezarlığı” 26. Araştırma Sonuçları Toplantısı - I, Ankara , 2009, 235-252.