11 Ağustos 2010 Çarşamba

Assos/Behramkale, Athena Tapınağı

Artık aramızda olmayan ama Assos kazılarındaki değerli çalışmalarıyla yaşayan Kazı Kurulu Başkanı Prof.Dr.Ümit Serdaroğlu Athena Tapınağı ile ilgili şunları söylemiş. (Alıntı:Çanakkale Troas Arkeoloji Buluşması-Bildiriler 2002
En üst noktada yer alan ve Tanrıça Athena'ya adanmış tapınak İ.ö 525 yıllarına tarihlenir. Anadolu'da arkaik Çağda Dor düzeninde inşa edilmiş ilk ve tek tapınaktır. 1800 yıllarında tapınakta ayakta kalmış hiçbir sütun yoktu. Biz çevredeki eserleri toplarken bir yandan da sağlam sütunlardan elde edilen kalıplarla yeni sütunlar döktük. Yavaş yavaş tapınak sütunlarını ayağa kaldırdık. Bu restorasyonda kendi icadımız olan ilkel vinçlerden yararlandık. Tapınağın bir özelliği üzerindeki kabartmalı frizlerdir. 1881 yılında bu parçaların bir kısmı Boston müzesine gitmiş.Ünlü seyyah Texier'e hediye edilmiş bir koleksiyon da Louvre Müzesindedir. Bazı parçalar da İstanbul Arkeoloi Müzesindedir. Kabartmalarda Kahraman Herakles'le ilgili bir mitos anlatılır. Bir sığıra saldırmış iki arslan, Herakles ve Kentauros (At Adam) kabartmaları bizim bulduğumuz parçalardır.

Akropolis

Athena Tapınağı: Akropolisin doğusundaki Athena tapınağı Anadolu’daki Arkaik Çağ tapınakları için çok özel bir yere sahiptir. M.Ö. 540-530 tarihleri arasında inşa edilen tapınak, bir sütun başlığı üzerindeki yazıta göre tanrıça Athena’ya adanmıştır. Cella içindeki mozaik döşeme tapınağın Hellenistik Çağ’a kadar kullanıldığını ortaya koymaktadır. 14.30X30.31 metre ölçülerindeki tapınağın uzun kenarlarında 13, kısa kenarlarında ise 6 adet sütun yer almaktadır Tapınağın çatısı dışında tamamı andezit taştan yapılmıştır. Mitolojik konular ve hayvan mücadeleleri ile süslenmiş olan friz ve metoplar bu gün Çanakkale, İstanbul, Louvre ve Boston müzelerinde sergilenmektedir. Tanrıçanın evi olarak kabul edilen kutsal odaya (Cella) sadece görevli tapınak görevlileri girebilirdi. Cella’da tapınağa ait heykel ve tanrıçaya sunulan hediyeler saklanırdı. Tanrıça için yapılan törenlerin tamamı o çağ inançlarına göre açık havada ayakta ve eller havaya kaldırılarak yapılmaktaydı. Tören alanı olarak tapınakların giriş kapısının bulunduğu doğu yönü seçilmekteydi. Bir sunak üzerinde yanan ateş içine tanrıçaya sunulan adaklar atılmaktaydı. Katiller sarhoşlar ve doğuştan kusurlu olanların tapınak alanına girmeleri yasaktı.

Bizans Çağı Kalıntıları: Geç Bizans Çağı’nda akropolis sığınma yeri olarak kullanılır. Bu amaç doğrultusunda akropolis, yuvarlak ve kare planlı kulelere sahip, bir sur ile çevrilerek kaleye dönüştürülmüştür. Kale içinde sarnıçlar, tahıl depoları ve konutlar bulunmaktadır. Söz konusu yapıların inşasında Athena tapınağının taşları kullanılmıştır.

Acropolis and Temple of Athena: The temple crowning the acropolis of Assos is the only Archaic temple in the Doric Order known so far in Asia Minor. According to an inscription on a capital, the temple was dedicated to the goddess Athena. Erected between 540 and 530 BC, the building was in use into the Hellenistic Age. The dimensions of the temple are 30.31 by 14.30 meters; the long sides have 13 columns each, the short sides 6 columns each. Except for the roof, the entire building was constructed from local andesite. A unique feature of the temple of Athena at Assos is its architrave frieze decorated with figures, since none of the temples in the Doric Order found in Greece and Italy are decorated in this place. The friezes consist of 5 blocks and show mythological scenes of gods, heroes, and animal battles. Their fragments are now in museums at Çanakkale, Istanbul, Boston and the Louvre in Paris.

The sanctuary, the cella, which was considered to be the residence of the goddess, was only accessible to priests and priestesses. The cella contained the statue of the goddess; gifts donated to her were also kept here. Festivals in honour of the goddess were celebrated outside, the area in front of the temple entrance in the east served as festival grounds.

The acropolis during the Byzantine Age: In the late Byzantine phase, the acropolis was expanded to function as a fortified refuge. For this purpose, the still existing antique ring wall was strengthened and received four round and four rectangular towers. The interior of the complex was enhanced with several cisterns and living quarters and
storage buildings were constructed, part of which are still visible today. The construction material consisted of
blocks from the temple of Athena, which was dismantled for this purpose.

Karaburun İskele/Ahırlı/Mimas/Sytlarius

KARABURUN İSKELE/MİMAS/STYLARİUS
Karaburun yarımadasının Kalkolitik(Bakır çağı)çağdan itibaren iskan gördüğü anlaşılmakta.
Tunç(Bronz) çağına tarihlenen bazı bulguların ve aletlerin ÇAKMAKTEPE höyüğünde bulunması Karaburun'un çok eski bir yerleşim yeri olduğunu kanıtlamakta. Karaburun Yarımadası yani Antik KHERSONESOS Yarımadası; Karaburun Limancıkburnu, Örünyeri ve Azmakyalısı isimli bu iskanlar Erken Tunç Çağı buluntuları vermekte ve son yıllarda Arkeolog ve Öğretim Görevlisi Değerli Araştırmacı Şükrü TÜL tarafından tesbit edilmişlerdir.
Bilinen en eski adı MİMAS.Eski Karaburun'dan, bazı harita ve belgelerde, SYTLARİUS, SYTLARİOS, STELAR veya STELARİUS
isimli bir yerleşim yerinden söz ediliyor.
Bilge Umar TTA kitabında Stylarios maddesinde diyor ki;
Hellen dilinde "direk, direk desteği. Karaburun yarımadasının belkemiği durumunda olan dağ dizisinin geç Bizans ve erken Osmanlı döneminde kullanılan adı.
Gene eski haritalarda CAPO CALABERNO olarak adlandırılmakta.
Yarımada TÜRK egemenliğine geçtikten sonra AHURLU veya AHIRLI olarak anılmış.
16.Yüzyılın ünlü denizcilerinden PİRİ REİS,KİTAB-I BAHRİYE'sinde yarımadanın kıyıları hakkında ayrıntılı bilgi vermiş.Ayrıca biraz da MİMAS isminin üzerinde duralım.Bir Titan,dev adı olarak görülüyor.Ancak Prof.Bilge UMAR adın aslının LUVİ dilinden M(a)ima ,MA Halkı yani (Ana tanrıçaya tapan halk)olduğu kanısında...Karaburun yarımadasındaki diğer yer adları; BOUTEİA/ MELİ/ MELİE Karareisçiftliği; SİDOUSA?/ Ahırlı ve saip, PYRGOS/Karaburun İskele'de Burgaz Tepe mevkii, PTELEON/TOLOS Denizgiren,VOUTHİA/ VOİNİATİS Parlak,POLİKHNA Balıklıova, PHOENİCOS/Eğriliman, KORYNE Burnu ise Teke Burnu civarı. .Ayrıca yörede bulunan üzerinde prohistorik kalıntılar barındıran Mordoğan'a yakıştırılan isim de MARDAWANA olup,LUWİ kökenli bir ismi çağrıştırmaktadır. Çünkü Mordoğan'da MERTEKYAN TEPE isimli 1039 metre yüksekliğinde bir tepe vardır.MELAİNA BURNU ise Karaburun'un en kuzeyinde Haseki ve Kömür Burnu civarında KYBELİA adlı bir yerleşim ile yer almaktaydı.

KARABURUN VE ÇEVRESİNİN İLKÇAĞ TARİHSEL COĞRAFYASInın kaynak kitap listesi
ERYTHRAİ,Prof.Cevdet BAYBURTLUOĞLU Türk Tarih Kurumu Yayınları 1975
ESKİ ÇAĞDA EGE VE İZMİR Prof.Ekrem AKURGAL Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı 1993
EGENİN YEL DEĞİRMENLERİ Tepekule tarih dergisi Şükrü TÜL Yaz 2000
ADALAR DENİZ KILAVUZU Ahmet Rasim Barkınay Prof.Mustafa PULTAR Denizler Kitabevi 2005
ESKİ ÇAĞDA EGE BÖLGESİ George BEAN Arıon yayınları 1966,1979
IONİA Prof.Bilge UMAR İnkilap yayınları 2001
TÜRKİYEDE TARİHSEL ADLAR Prof.Bilge UMAR İnkilap yayınları 1993
İLKÇAĞDA İZMİR Cecıl John CADOUX Çev.Prof.Bilge UMAR İletişim yayınları 2003
DESTANLAR ÇAĞINDAN 19.YY.A İZMİR Konstantınos OIKONOMOS F.SLAARSÇev.Prof.B.UMAR İletişim yayınları2001
ANADOLUNUN TARİHSEL COĞRAFYASI 1 Prof.Dr.Veli SEVİN Türk Tarih Kurumu yayınları 2003
ANADOLUNUN TARİHİ COĞRAFYASI W.W.RAMSAY Çev.Mihri PEKTAŞ MEB yayını 1960
ANTİK ANADOLU COĞRAFYASI STRABON Çev.Adnan PEKMAN Arkeoloji ve sanat yayınları 1987
İZMİR'İN SMYRNASI,Paleolitik çağdan Türk Fethine kadar Prof. Dr. Ersin DOĞER İletişim yayınları 2006
BATI ANADOLU ARKEOLOJİ HARİTASI VE KİTAPÇIĞI Rüstem Duyuran Ege Turizm Cemiyeti Yayınları 1952
ARCHAEOLOGICAL MAP OF WESTERN ANATOLIA Lale NAİM Tifset Tesisleri Basım yılı?