8 Ağustos 2010 Pazar

Mardawana/Mordoğan

Karaburun Yarımadası Mimas'ta; üzerinde prohistorik kalıntılar barındıran Mordoğan'a yakıştırılan isim de MARDAWANA olup,LUWİ kökenli bir ismi çağrıştırmaktadır.Çünkü Mordoğan'da MERTEKYAN TEPE isimli 1039 metre yüksekliğinde bir tepe vardır. (Aşağıdaki haritada Mertekyanı olarak görülüyor) Mordoğan yanında Antikçağlarda adı DRYMOUSA olan ve kök ismi Luvi dilinden geldiği belli olan (ADRAMOUASSA-?) şimdi askeri bölge olarak hizmet veren UZUNADA' da var. Aşağıda iki fotoğrafta Tarihi yel değirmenini görüyorsunuz. Ayrıca Mordoğan yakınlarında aşağıdaki fotograflarını da gördüğünüz çok güzel MANAL koyu var.. MANAL ismi de çok ilginç, yine Anatanrıça kültünden gelen bir yer adı olarak, MA kökünü içinde barındırarak bize sanki ilkçağ Anadolu Dillerinden sesler fısıldamakta...