21 Kasım 2009 Cumartesi

Ankyra Antik Kenti Tiyatrosu-Ankara,

Antik Ankara (Ankyra) Tiyatrosunun yeri, 19. yüzyılın ilk yarısında Anadolu'yu gezen İngiliz gezgin W.J.Hamilton tarafından tespit edilmiştir. Aynı yüzyılın ikinci yarısında, G.Perrot - E. Guillaume, çevrede gördüğü blokların bir tiyatroya ait olabileceğinden söz etmiştir. 1982 yılında bir temel kazısı sırasında tesadüfen kalıntılarına rastlanan tiyatro 1982-1986 yılları arasında Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinin bilimsel danışmanlığı ve Anadolu Medeniyetleri Müzesi uzmanlarının katılımı ile gerçekleştirilen kazılarla ortaya çıkarılmıştır.
Tiyatro olarak tanımlanan yapı, Augustus ve Roma Tapınağının güney-doğusunda, Ankara Kalesi'nin Bent Deresine bakan kuzeybatı yamacında yer almaktadır. Yaklaşık 50x43.5 m. ölçülerindeki bu yapı, cavea, orkestra, proskenion ve büyük olasılıkla iki katlı bir sahne binasından oluşmakta idi.
( Bkz. M. Kadıoğlu "Ankyra Tiyatrosu: Ön Rapor" A.Ü. DTCF Arkeoloji Bölümü I-II. Ulusal Arkeolojik Araştırmalar Sempozyumu, ANADOLU Ek Dizi no:1, Ankara 2004, s.123-140)
Fotografların büyük bir çoğunluğu Değerli Araştırmacı GÜRKAYNAK ALPAY Beyfendi'ye aittir.
Kendisine güzel, büyük emek sarfedilmiş,o  ruhlu fotograflarıyla sitemize misafir geldiği için çok teşekkür ederim.