31 Ocak 2010 Pazar

Argistri/Çiçek Adası, Gümüşlü yolu, Gömeç
Antikçağdaki ismi Argistri/Argysri.. Angistri şeklinde bazı kayıtlarda geçer... Gümüş parıltılı anlamına geliyor.. Edremit Körfezindeki Ayvalık Takım Adalarının (Antik Hekatenossoi/Apollon/Yunda/Mosko) adaları grubundan) Gömeç'teki Gümüşlü Sahiline adını veren sevimli, gizemli ada.. Sahile 250 metre uzaklıkta..Karadan sığ bir bölümünden, yarı yüzerek, yarı yürüyerek ulaşılabilir..
27000 metrekare...Tapu kayıtlarında 27 dönüm olarak görünüyor.Yaklaşık 2000 zeytin ağacı, 100 adet incir/bardacık ağacı, 5 adet artezyen, eski ev ve yapılar ve plaj bulunuyor..
Adanın imar durumu ise Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca 22 mart 1994 yılında onaylanan 1/25.000 ölçekli Edremit Körfezi Çevre Düzeni Plan'ında "1. derece doğal sit alanı ve tarmsal niteliği korunacak özel mahsul alanı" olarak gösterildi..
Çevresinde ünlü Kisthene antik Kentinin bir zamanlar yer aldığı Kız Çiftlik Höyüğü ile yakınındaki Kuzuluçay, karşısında ünlü antik Pyrrha/Pura burnu, Gömeç Gümüşlük Sahili ve yolu, Eski Zeytinyağ Fabrikası, Kız ko Sitesi, Şirinkent Sitesi, Yukarıya doğru Ayvalık Gömeç sınırında kalıntıları bulunan Keremköy yakınlarında Antik Koryphantis yerleşimi, İğdeli plaj yolunda Çakalya burnunda Herakleia eskiçağ yerleşiminin artık yok olan izleri var..
Çiçek Adası 1929 yılında Selanik'ten göç etmiş olan Hayırlı Ailesine verilmiş.. Ada 5 parselden oluşuyor...
Ahmet Rasim Barkınay'ın Denizler Kitabevinden çıkan, Prof.Dr. Mustafa Pultar'ın derlediği Piri Reis yorumlarıyla öne çıkan çok güzel bir çalışma olan, " Adalar Deniz Kılavuzu" adlı kitapta Çiçek Adasına şöyle değiniliyor....
Angistri (Çiçek ) Adası:
Mosko(Yund) adaları grubundan..Çiftlik burnundan 1,5 mil kıble lodos cihetinde ve şarktan garba doğru ve 5 gomina ulunde bir ada olup sahile1/4 kulaç sığ bir su ile merbut gibidir ve sahil ile hasıl olan bu ittisalinden dolayı şark tarafında lebideryası sığlık adeta bir koycuk teşekkül etmiş gibidir. Adanınn münteha-i şimali şarkisi ve bütün muhit-i haricisi 2 ve 4 kulaç olmak üzere sığdır.. Kara ile olan ittisal kısmında ise 1/4,1/2 kulaç su vardır...
Angistri adacığının garp burnundan 13 gomina burnuna cenubi garbiye doğru müstakim, fakat önü 1,5 gominaya kadar 4 kulaç olmak üzere sığ çıkaran sahil, 13. gominda denize doğru çıkmış münhat buruna(Mitralyöz Burnu) vasıl olur..Burnun civarı kayalık ve sığlıktır. 2 gomina denize doğru noktasında 3,5 4 kulaç su vardır.Salmydessos/Midye/Kıyıköy

Antik Trakya'nın Herodotos'ta da anılan kıyı kentlerinden birisidir...Tarihi hakkında geniş bir bilgi yok. Değinmeler var. Adı; SALMYDESSOS. Trakya'lılar yıllarca Midye dediler..Kıyıköy ismiyle yaşıyor...Prof. Dr. Bilge Umar Trakya kitabında ismiyle ilgili ilginç bilgiler veriyor.Salmakis, Salmalassos, Salmania, Salmonis gibi adlarda da görülen Luvi kökenli bir isim yani, swaluuma gibi güzel ışıltılı yerin halkı anlamına gelebileceğini söylüyor.. Kent surları Iustinianus dönemine ait. 6. yy.da yapılmış, 9,ve 10. yy.da onarım görmüşler, duvar kalınlığı 2.20m., yüksekliği ise 6m.yi buluyordu. Etkileyici ortaçağ surları kalmıştır. Ancak kuzeybatıdaki yuvarlak burç, ilkçağ izlenimi veriyor. Kasabanin batı yanındaki düzlükten aşağıya inince kuzeybatı yönünde Pabuçdere vadisinde birkaç yüz metre sonra kayalığa oyulmuş, Aya Nikolaos manastır Kilisesi var.. Bu etkileyici yapıtı Prof.Dr. Semavi Eyice bir makalesinde buradaki Külliyeyi 7,9.yy.a tarihlemiştir.
Salmydessos'ta 1970li yıllarda, arkhaik çağlardan kalma bir Kybele kabartmalı bir stel bulunmuş, okulda korunmaya alınmış.. Ve İstanbul Arkeoloji Müzesindedir.. Nezih Fıratlı bu steli İ.Ö 6. yy.ın üçüncü çeyreğine tarihlendiğini yazıyor.. (Trakya'da bazı buluntular, 8. TTkongre., c, 1 s.439-445de s. 441)