15 Temmuz 2011 Cuma

Lade Adası/Batmaz Tepeleri-Maiandros Deltası


MAİANDROS/Menderes ağzındaki eski LATMOS Körfezinin (Şimdiki BAFA GÖLÜ) Ege Denizine açıldığı yerde, MİLETOS kenti yanıbaşında küçük bir ada bulunurmuş. Şimdi LATMOS Körfezi'nin batı yarımı, MAİANDROS'un taşıdığı kum dolgusuyla karaya eklendiği, ovaya dönüştüğü için ada durumunu yitirmiştir; üzerindeki küçük tepelere günümüzde (Latmos'tan bozma bir adla) BATMAZ TEPELERİ deniyor.
LADE adının aslının, Luvi dilinde Ana Tanrıçayı kasdeden LADA olduğu açıktır. (BİLGE UMAR-Türkiye'deki Tarihsel Adlar. Sayfa:498)
Samos/Sisam adasına doğru bir çıkıntı yapan ve önceleri MYKALE (Dilek Yarımadası'nın bulunduğu burnun) burnu da denen TROGLİON (Dip Burnu) aşıldıktan sonra, MYKALE/SAMSUN Dağının güneyinde, büyük fakat fazla derin olmayan LATMOS Körfezi'ne (LATMİKOS KOLPOS) geliniyordu. Batı uçtaki MİLETOS'tan doğu uçtaki HERAKLEİA'ya değin derinliği 20km.yi bulan ve adını doğusundaki LATMOS (Beşparmak) Dağı'ndan alan bu körfezin çevresi, Herodotos'un Karia'da kurulmuş olarak kümelediği PRİENE, MYOUS ve MİLETOS Kentleriyle ve son olarak da bu kümeye girmeyen ve hatta Karia'lı karakteri ağır basan doğu uçtaki HERAKLEİA tarafından kuşatılmıştır. Bugün MAİANDROS/Menderes ırmağının getirdiği alüvyonlarla dolmuş olan körfezin ağzında, ününü İ.Ö 494 yılında Pers'ler (İran'lılar) arasındaki deniz savaşına borçlu olan LADE (Batmaz Tepesi) bulunmaktaydı.
Evet LADE eski bir adaydı, şimdi ise Menderes deltasının ortasında BATMAZ TEPELERİ isimli bir tepecik veya tepecikler.
Kaynaklar: Anadolu'nun Tarihi Coğrafyası: Prof. Dr. VELİ SEVİN, Türk Tarih Kurumu Yayınları-2003

Adramytteion/Ören-Bergaz Tepe
Bergaz Tepe bu günkü yerleşimlerin yönünden bir bakış. 


Bergaz Tepe'nin üstünden (İçinden) Adramyttenos/Edremit Körfezi'ne ve antik liman yönüne bir bakış.


Bergaz Tepe'den Ören Plajı, Antik Liman çevresi ve Edremit Körfezi'ne bakış.


Bergaz Tepe'den Edremit Körfezi (Adramyttenos Kolpos) ve Kaz Dağına (İda) bakış.


Digital öncesi çektiğim bir BERGAZ TEPE fotografı...2004 Temmuz


ADRAMYTTEİON/ÖREN-BERGAZ TEPE

Adramytteion, Burhaniye ilçe sınırları içinde ve kent merkezinin beş kilometre kadar batı uzağındadır. Karınca Deresi/OLLİOS ile çok eski yıllarda kuzey yakınından geçen ama şimdi yatağını değiştirdiğinden dolayı kentten uzaklaşmış olan Havran Çayı/EUENOS arasında ve deniz kenarında kurulmuş bir yerleşmeydi. Tarih sahnesinden çekildikten sonra toprağa gömülmüş ve günümüzde Burhaniye’nin o mevkide ve deniz kenarında bir mahallesi olan Ören yerleşmesi yayılım alanı altında kalmıştır. Kentin kurulduğu tepe önünde adına “Karataş” denilen koyu renkli büyükçe bir kaya kütlesi vardır. Karataş’ın bir zamanlar denizin içinde olduğu bilinmektedir. Günümüzde Karataş ile Ören yükseltisi arası kumla dolmuş durumdadır.
Adramytteion’un üzerine kurulduğu günümüzde Ören Tepe olarak adlandırılan mahallin üç yükseltiden oluştuğu bilinmektedir. Yıllar içinde erozyon ve inşaat faaliyetleri nedeniyle tepeler eski yükseltilerini kaybetmiş durumdadır. Kentin en yüksek kesiminin, akropolünün, halen gösteri alanı olarak kullanılan sahanın arkasında olduğu sanılmaktadır. Kentin üstüne oturduğu tepelerden biri olan BERGAZ TEPE, kayaç yükseltiden oluşmakta ve önünde, günümüze kadar hayli dolmuş durumda olan bir koy bulunmaktadır; bunun önünde de bir zamanlar deniz içinde olan, ama günümüze kadar kara ile arası kumla dolduğundan karaya bitişik gibi duran Karataş yer alır. Ören yerleşmesiyle ilişkili olan diğer bir yükselti Yılanlı Tepe’dir. Yılanlı Tepe, Ören’in hemen arka tarafında, Ören ile Burhaniye kent merkezi arasında, kalan bir yükseltidir. Bir kült merkezi olduğu izlenimini vermektedir.
Üzerinde Adramytteion kentinin kurulmuş olduğu yüksekçe yer, Ören Tepe, dikkatle incelendiğinde, kentin kayalık bir oluşumun üzerinde olduğu görülür. Üzeri toprakla kaplanmış bu kayalık yerin, tarihin en erken çağlarında bir ada gibi olması olasılık içindedir. Yıllar içinde, erozyon nedeniyle, çevresi yavaş yavaş dolmaya başlayınca, önce yarımada biçimini almış olmalıdır. Yarımadanın iki yanı derelerin getirdiği aluvyonlarla zaman içinde dolduğundan, şimdiki görüntüye ulaşır. Bir zamanlar karadan 50 m uzakta, deniz içinde olduğu bildirilen Karataş, erozyon nedeniyle, günümüzde plaj kumlarının içinde kalmıştır.
ADRAMYTTEİON/ÖREN yerleşmesi sınırları içinde kalan BERGAZ TEPE ve çevresi için ilginç çağrışımlar yapmaktadır. Leleg Şefi Pedas'ın Kenti PEDASOS'un kayalar üzerinde bulunduğunu belirtmesi, bölgenin erken ve günümüzden farklı kıyı oluşumu göze alındığında ilgi çekici bir nitelik kazanmaktadır.
Önemli bir limanı ve deniz üssü olduğu bilinen ADRAMYTTEİON Kenti'nin liman kalıntılarına günümüzde de rastlanmakta olup, BERGAZ TEPE olarak bilinen kayaç yükselti önündeki dolmuş koy ve bu koyun batısına gelen alanlarda bulunduğu anlaşılmaktadır. Bu kesimdeki kumsalın önünde halen bazı liman ile ilintili olabilecek izlere rastlanması da bu durumu kanıtlamaktadır. BERGAZ TEPE önemli bir sit alanı olarak ön plana çıkarken, çevresinde bulunan keramik verilerinin bolluğuyla da dikkati çekmiştir. Bu kesimde rastlanan keramik buluntuları Ören üzerinde bulunanların en erkenleri olarak dikkati çekerken, kayalık oluşumuyla anılan en erken yerleşme aşamasına da işaret eder gibidir.
Ayrıca Bergaz ismi de ço ilginç Anadolu dillerinden gelen BERG, BERK kök sözcüğü Burç, hisar , uçanlamlarında. Bu kök sözcüğünden çok kent ve yerleşim var Anadolu'da, BERGAMA/PERGAMON, PERGE/PARGA, BARGYLİON, PYRGOS, BERGASA gibi...
KAYNAK: Tarihin ışığında Burhaniye, Burhaniye'nin Tarihçesi ve kültür mirası, Prof. Dr. ENGİN BEKSAÇ- ŞULE NURENGİN BEKSAÇ, M.A-Trakya Üniversitesi-Balıkesir Valiliği, İl Kültür Turizm Müdürlüğü'nce hazırlanmış , Balıkesir İl Özel İdaresi'nce bastırılmıştır.
Balıkesir ili Ayvalık, Gömeç, Burhaniye, Edremit ve Havran ilçelerinde Pre- Ve Protohistorik Yerleşmeler Yüzey Araştırması 1999, 18. Araştırma Sonuçları Toplantısı. Ankara 2001, S113,122, Adramytteion ve Adramytteion kazısı, Burhaniye, 2001-Prof. Dr. ENGİN BEKSAÇ
Körfezdeki ışık Burhaniye: CELAL TUNA-Burhaniye Belediyesi Kültür Yayını.
Tarihinde Edremit Şehri:T.H BALCIOĞLU-1937