21 Eylül 2012 Cuma

Selge/Zerk ve Köprülü Kanyon

SELGE (Zerk) Antik kenti bir Aztek, İnka veya Maya Uygarlığını da andıran çevresi ve yapılarıyla, Köprülü Kanyonuyla çok ilginç bir Antik Pisidia yerleşimi.. 
Güney sınırı boyunca batıya doğru gidildiğinde karşılaşılan SELGE/ZERK/ALTINKAYA bölgenin en önemli kentlerinden. Strabon'un Geographika'sına göre Pisidia'daki en dikkate değer insanların yaşadığı kent önce Kalkhas tarafından kurulmuş, daha sonra Lakedaimonia'lılarca kolonize edilmişti. İö.5.yy.sonlarından beri sikke basan kentin adları ESTLEGİİYS/STLEGEİYS olarak görülmekte. Sapa ve dağlık bir yerde oluşu yüzünden günümüze oldukça etkileyici kalıntıları kalmış olan Selge Kenti, uzunluğu 3-4 km.yi bulan surlarla kuşatılmıştı. Bu korunmalı alanın içindeki, çoğu Roma dönemine ilişkin en ilginç kalıntılar arasında Tiyatro, stadion, agora, stoa, gymnasionlar, tapınaklar ve nekropol başta gelmekte.. 
Selge ile  Kaynaklardan Seçmeler: 
Anadolu'nun Tarihsel Coğrafyası-1-Prof.Dr.Veli SEVİN-Türk Tarih Kurumu Yay.. 
Pisidya Tarihi-Mehmet ÖZSAİT-İST. Ünivers yay. 
Pisidia-Prof.Dr.Bilge UMAR-Akbank yay. 
Eskiçağda Güney Kıyılar-George BEAN-Arion yay. 
"Inscriptions of Selge"Anadolu Araş.2/1-2 1965, George BEAN 
Machatschek,A.- Schwartz,M Bauforschungen in Selge ETAM 9,Wien 1981. 
Nolle, J.-F.Schindler, Die Inschriften, Die Inschriften von Selge, IGS 37, Bonn 1991.