11 Mart 2009 Çarşamba

Burgazada Metamorphosis Manastırı, Kilisesi-1


BURGAZADA'nın antik çağdaki isimleri ANTİGONE/PANORMOS/PYRGOS.Burgazada'nın en tepesinde METAMORPHOSİS/HRİSTOS Manastırı,Kilisesi var.SN.Prof.Dr.Erendiz ÖZBAYOĞLU gerek burada gerekse de HEYBELİ(Chalki),KINALI(Proti),TAVŞAN(Neandros),YASSI(Plati),SİVRİADA(Oxia)'da antikçağ araştırmaları yapmış ve resimlerini gördüğünüz manastır alanında da bir düzenleme,toparlama gerçekleştirmişti.Tepe gerçekten çok güzel,manzara harika ve gizemli.Bu manastırın Türkçe ismi de SURET DEĞİŞİMİ,Fransızca'sı ise Transfigürasyon.Fotoğraflarda Gördüğünüz manastırda geç Roma,Bizans döneminden kalma işlenmiş taşlar,arşitrav ve lento parçaları dediğimiz mimari antikçağ ögeleri bol miktarda..
Burgazada Metamorphosis Manastırı ve Kilisesi ile ilgili Kaynaklar:
18.Araştırma Sonuçları Toplantısı: 1.Cilt Sayfa 115 Burgazada incelemeleri Prof.Dr.Erendiz ÖZBAYOĞLU Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müd.Yay.22-26 Mayıs 2000
Antigoni'den Burgaz'a:Orhan TÜRKER,Sel yay.2007
Prens Adaları:Gustave SCHLUMBERGER Çev:Haluk ÇAĞLAYANER İletişim yay.1996
Metamorphosis Manastırı genel görünüş;

Değerli Arkeolog Alev BAŞARAN ise Metamorphosis Manastırı ile ilgili şu ilginç bilgileri veriyor..


Geçen yy. ın ortalarında adanın tepesinde, manastır ve büyük bir kilisenin kalıntılarını görmek mümkünmüş... Son zamanlarda bulunan bir belgeye göre bugünkü kalıntılar 1603 yılından kalan yapıya aittir. Bugüne ulaşmayan ilk yapı, Makedonyalı Vasil tarafından (865) yaptırılmıştır. 4. Murat zamanında burada ayin için yakılan ateşler, halk arasında yangın paniğine yol açtığından Sultan'ın emriyle yıktırılmıştır. Burgazadalı Yunan Hurmuzis devrin padişahlarından da yardım sağlayarak, burada eski kalıntılarla bir şapel* ve okul yapmıştır. Hurmuzis, Burgazadası ile ilgili önemli bir belge olan," I Nesos Antigoni" isimli bir de monografi yazmıştır. Geçen yy.da Bizans Kommenos sülalesine ait altıbn sikkeler bulunmuştur. Ülkemizde Erken Hırıstiyan Bizans tarihçisi çok bulunmadığından burası da yabancılar tarafından önmele araştırılmaktadır.Christos (Hristos)* Metamorphosis Kilisesinde bu bölgede Selanik Aristo Üniversitesi bünyesinde kurulan Bizans Araştırmaları Enstitüsü önemli araştırmalar yapmaktadır.

*Şapel: Küçük kilise.Genelde kolej, hastane, saray, gibi büyük yapı komplekslerine bağlı olarak yapılan küçük kutsal alanlardır.
*Christos (Hristos), Hz. İsa`nın Rumcadaki adıdır ve manastır ona adanmıştır.