25 Ağustos 2012 Cumartesi

Prainetos/Karamürsel/Konca/Gonca Lahdi


Prainetos gelişmiş bir kent konumuna gelmediğinden, o çağdan kalma izlerine sistemli araştırma da yapılmadığından olacak  sözü edilebilecek bir kalıntısı günümüze ulaşamamıştır. Ancak, Gölcük'ten Karamürsel'e doğru deniz kıyısı boyunca gidilirken, Halıdere-Ulaş Köyleri arasında, ana yolun bir yokuşa varmasının hemenöncesinde ve ana yolun sol bitişiğinde Konca/Gonca denen yerde, Roma çağından kalma İ.S 2. yy. yapıtı bir lahit vardır.Karamürsel yolu üzerinde, Konca olarak adlandırılan noktadaki İS 2. yy’a tarihlenen Roma lahdinin güney kenarına bitişik olan, tümüyle toprak altına yapılmış mezar odasının tonoz üst kısmı dışarıdan görülebilmektedir. Çevresinde bir çok fakir mezarına rastlanan mezar odası olasılıkla daha erken tarihe ait bir nekropol’de yapılmıştır. 1967 yılında ortaya çıkarılmış olup kuzeydoğu – güneybatı doğrultulu, dikdörtgen planlı, üzeri tonoz örtülü mezar odasına giriş, kuzeydoğu duvarındaki dikdörtgen bir açıklıktan sağlanmaktadır. 

Mezar odasında Justinianus dönemine ait bir sikke bulunmuş ve mezardan yan yana dokuz ceset çıkartılması yanı sıra daha sonraki bir döneme ait çeşitli kandil, keramik ve cam parçaları bulunmuştur. Lahdin üzerinde şöyle yazmakta: “Artemata ve Artemidoros’un oğulları Posidoneis ve Apollonios kızı Tatia yaşarken bu lahdi kendilerine hazırlattılar. Yoldan geçenlere ve denizden gidenlere selam olsun.”