5 Kasım 2011 Cumartesi

Smyrna-Antik Altın Yol, Eşrefpaşa-İzmir

Amasya'lı Strabon Smyrna'nın en güzel İon Kenti olduğunu yazmakta. O sıralarda kentin bir kesimi Pagos'ta (Kadifekale) büyük bir bölümü de Ana tanrıça'nın tapınağı ile Gymnasion'un bulunduğu liman çevresindeki düzlükte konumlanmıştı.Aresteides yolların düzgünlüğünü ve iyi döşenmiş konumunu anlatmakta ve kentin batı-doğu yönünden iki ana yolunun , Kutsal yol ile Altın Yol bulunduğunu ve bu yollarla denizden gelen esinti ile Smyrna'nın serinlediğini belirtmekte. 50 yıl kadar önce Eşrefpaşa yolunun genişlemesi ve mezarlık alanının değiştirilmesi sırasında İzmir Öğretmen Evi'ne inen merdivenlerin yanında, Cicipark alanı içinde zemini büyük kesme taşlarla döşenmiş olan, 10 metre genişliğindeki caddenin 210 metrelik bir bölümü ortaya çıkmıştır.
Bu caddenin Roma çağında Smyrna'nın Basmane civarındaki SARDEİS Kapısından (Sadık Bey Oteli) başlayan, Eşrefpaşa'daki Efes kapısına giden ana caddelerden birisi olduğu anlaşılmıştı. Bu caddenin deniz tarafında yürüyen, bekleyen , alışveriş eden vatandaşları güneş ve yağıştan koruyacak üstü kapalı Sütünlu bir bölümü , yani bir stoası vardı. Yolun alt kısmına yuvarlanan sütunlar bu döneme ait olmalı.
Altın Yol bugün eski günlerdeki sağlamlığıyla izlenmekte, ancak Eşrefpaşa Pazar yeri hala kaldırılamamış, heryerde kasalar, meyva ve sebze artıkları, kesme taşların derzlerinde izmaritler, plastik atıklar, o alay eder gibi atılan çöpler, Altın Yol'un tarihsel görkemini gölgelemekte.