5 Mayıs 2010 Çarşamba

Adramytteion/Burhaniye:Köylerdeki kaya sunakları-2Merdivenli Kaya

Burhaniye’den gelen yolun Dutluca Köyü’ne ulaştığı yerde ve yolun sol tarafındadır. Köy girişindeki doğal kaya blokları insan eliyle işlenerek, mimari düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenleme kademeli olarak yapılan, dikdörtgen biçimli bir giriş yeri ve birkaç basamaktan oluşmaktadır.
Prof.Dr.Beksaç, 2000, s. 116; Sodan, 2006, s. 9. Sodan’ın Merdivenli Kaya olarak verdiği resim
Bahadınlı Dedekaya’ya aittir.


Adramytteion/Burhaniye:Köylerdeki kaya sunakları-1DeliktaşDeliktaş. Balıkesir 'e bağlı Adramytteion/Ören, Burhaniye Dutluca Köyü’nün kuzey kenarında olan Deliktaş, ilginç görünümüyle dikkat çekicidir. Geniş bir kaya kütlesinin orta kesimi kemer biçiminde oyuk haldedir (Resim 181). Kaya kütlesinin kuzeydoğu tarafında da irili ufaklı oyuk ve delikler vardır.
İnsan eliyle yapılmış düzenlemelerle ritüalistik bir özellik kazanan Deliktaş’ın, halk arasında dişiliği ve üremeyi simgelediği inancı yaygındır. Ona atfedilen bu inanç özelliği, eskiçağın “Ana Tanrıça” kültünün günümüzde hala etkisini sürdürdüğünü göstermektedir.
Prof. Dr. Engin Beksaç, 2000, s. 116, s. 121, Sodan, 2006, s. 5