11 Temmuz 2011 Pazartesi

Adramytteion/Burhaniye/Kaya Sunakları-5 HisarköyHisar Köyü
      Burhaniye’ye 6 km uzaklıkta ve kentin güneybatısında, yüksek bir tepenin dibinde kurulmuş bir çağdaş köydür.   Kıyı düzlüklerinin gerisinde ve yükseltiler arasında olup Karınca Deresi (Antik OLLİOS) ile ilintili bir konumdadır.
        Hisar köyü, antik çağda Bergama’dan körfeze doğru gelen bir yolun üzerinde bir yerde kuruludur.  Köyde rastlanan sütun parçaları, düzenli ve düz yolları, buranın  Orta çağ yerleşimi olduğunu belli etmektedir.           Köyün eski adı “Assar” dı. Köyün yanıbaşında yükselen  Hisar Tepe’ye “Assar Tepe”’de denilmektedir. Tepenin üst kesiminde  bir kaleye ait çok az kalmış burç ve duvar parçaları günümüze ulaşabilmiştir. Kale yüzeyinde görülen  Demir Çağ ve  bol miktarda  Roma-Bizans dönemine ait  çanak çömlek parçaları  buranın  eskiden beri kullanıldığını göstermektedir. Kale içinde  tamir görmüş  bir sarnıç ta vardır. Sur kalıntıları ve sarnıç Bizans dönemine tarihlenmektedir. Hisar  Tepe  Kalesi Bergama’dan  Adramytteion’a gelen yol üzerinde  kurulmuş bir Orta Çağ kalesiydi[129].
        Hisar Köy Altarı. Hisar Köy’ün bitişiğinde yükselen tepede, Orta Çağ’a tarihlenen bir kalenin sur kalıntıları vardır. Kalenin orta kesiminde kalan tepenin zirvesinde doğal kayaya oyulmuş basamaklar ve batı yöne bakan iki sunak (altar) yer alır.
Zirvedeki kaya kütlesinin kuzey tarafında sarnıç benzeri oluşum ve onun gizlediği bir mağara, tepedeki kültsel oluşumu tamamlamakta.
Kaynaklar: Prof. Dr. Engin BEKSAÇ'ın Edremit Körfezi çevresi araştırma raporları-Kültür Bakanlığı...


 

Adramytteion/Burhaniye/Kaya Sunakları-4 Kuyumcu Kaplan Sivrisi Akropolü (Trarion)

Burhaniye’nin güneyinde, ilçe sınırlarına yakın yüksek kesimlerde  kalan bölgede Kuyumcu Köyü’ndeki Kaplan Sivrisi ve Kırtık Köyü’ndeki  Ballıktaş ile dikkat çekicidir. Bunlar, kültistik özellikleri yanında, iç bölgelerde yer alan taş ve maden ocakları ile ulaşım yollarını  denetleyen yerleşmelere işaret etmektedir. Bölge  Roma Dönemi’nde yoğunluk gösteren  yerleşmelere sahip gibidir.
Edremit Körfezi ve çevresinde yüzey araştırmaları ve Kazıları gerçekleştiren yöreyi en iyi bilen bilim insanı Prof. Dr. ENGİN BEKSAÇ Kuyumcu köyü ve çevresindeki Kaplan Sivrisi Akropolü'nün Amasya'lı tarihçi STRABON'un Geographika'sında değindiği TRARİON antik kenti olduğunu belirtmektedir. TRARİON bazı kaynaklara ve göre Kozak Yaylası'nda Yukarıbey Köyü'ndeki kalıntılar alanına lokalize ediliyordu, böylece bu yerle ilgili yer tesbiti bilgisi de değişmiştir.