5 Ekim 2011 Çarşamba

Pitya/Pitys/Pide/Kaşık Adası


Erendiz Özbayoğlu'nun araştırmalarında değindiği " olasılıkla manastıra ait duvar kalıntısı"
PİTYA/KAŞIK ADASI'nın Uzunluğu 52144 M2 Genişliği ise 200m.
Prof. Dr. ERENDİZ ÖZBAYOĞLU 18.Araştırma sonuçları toplantısı'nda BURGAZADA, SEDEFADASI, KAŞIK ADASI, TAVŞAN ADASI ile ilgili araştırmalarını sayfa 115-126 arasında yayınlamış. Bu bölümde 118. sayfada Kaşık Adası'na değiniyor.
"Burgazada karşısındaki özel kişiye ait Kaşıkadası, yüzey araştırması yaptığımız üçüncü adadır. Manuel Komnenos'un buyruğunda-eğer Mesonesos aradaki ada ile bu ada kastediliyorsa- burada bir manastır bulunduğu kaydedilir. Yoğun bitki örtüsüne sahip olan adanın kuzeyi, özel kişiler tarafından derin bir hafriyat çukuruyla zedelenmiş olsa da yüzey araştırmamız sırasında tuğla örgü bir duvar kalıntısıyla (Yukarıdaki fotograf) ilkçağa ait çeşitli mermer yapı ögelerine rastlanmıştır.Yeni yazı ve resimler yüklenecek.