7 Mayıs 2010 Cuma

Adramytteion/Burhaniye:Köylerdeki kaya sunakları-3 Dedekaya

Bahadınlı Köyü’nün  doğusunda,  dağlara doğru giden yolun sağında ve derenin kıyısındadır (Resim 183).
          Karınca Deresi’nin (Antik Ollios-Erkmen Senan) kıyısında yükselen doğal ve büyük bir kaya kütlesi çevresinin alt kesimlerine insan eliyle bazı düzenlemeler yapılmıştır: İki ayrı bölüm gibi görünen  bu kaya kütlesinin kuzeyinde küçük bir kovuk yapan bölüm ve bunun ortasında, zeminde dikdörtgen biçimli bir senotaf çukuru yer alır. Güney yönündeki düzlem üzerinde çesitli boyda kanallar ve çukurlar ile batı yöne bakan iki  sunak (altar) vardır. Daha alçak durumda olan kuzeydeki düzlükteki kayaya oyulmuş kareye yakın biçimli derin bir törensel havuz ile onun kuzeyinde bir sunak ve kapı düzenlemesi  bulunur
Prof. Dr. Engin Beksaç, 2000, s. 117; Olgunlu, 2006, s. 4