17 Eylül 2010 Cuma

Aleksandreia Troas/Dalyan-Ezine
ALEKSANDREİA TROAS. Esk. coğ. Anadolu'da Troas bölgesinin batı kıyısında, helenistik devre ait bir şehir. Bugün kalıntıları, Ezine kazasının Geyikli nahiyesinin Dalyan köyü güneyindeki Eski İstanbul burnunda görülmekte.

Şehir, Küçük Asya ve Makedonya arasındaki iktisadî ve siyasî münasebeti hızla geliştirmek için, M.Ö. 310'da, Antigonos tarafından kuruldu ve onun adını (Antigoneia Troas) aldı, kısa zamanda iskân edildi. M.Ö. 301'deki ipsos savaşından sonra Asya hükümdarı olan Lysimakhos, yakınındaki diğer şehirler gibi burayı da himayesine aldı, İskender'in şerefine şehrin adını değiştirerek «Aleksandreia Troas» yaptı.

Romalıların Suriye hükümdarı Antiokhos ile yaptıkları savaşlarda, şehir Romalılara sadık kaldığı için gelişebildi. Augustus zamanında ise Roma'nın bir kolonisi haline gelerek «Colonis Aleksandreia Augusta Troas» adını aldı. Sezar burayı başkent yapmak istedi, Augustus ve Hadrianus burası için gayret sarf ettiler ve M.ö. II. yy. da hatip Herodes Atticus kendi parasıyle suyolu ve hamam yaptırdı. Denizci St. Paul de buradan bahseder.

Bugün liman tuz gölü halindedir. Surlar 1700-2 500 m2.lik bir alanı içine almaktadır. Tiyatronun yeri, hamam ve dor tarzındaki tapmağın kalıntıları görülür.

Aleksandreia Troas Tiyatrosu'nun yeri:

Assos/Behramkale-Batı kapısı


Assos/Behramkale-Gymnasion

Gymnasion/Gymnasium gençlerin bedensel ve toplumsal eğitim aldıkları, çoğunlukla spor yapılan bina olup bir şehirde agora kadar önemlidir. Asos'ta gymnasium İÖ II yüzyılda yapılmıştır. Agora ile batı kapısı arasındadır. Dört yanı Dorik üsluptaki sütunlarla çevrili, taş döşeli bir avlu biçimindedir. 32X40 m ölçülerindedir. Girişteki yarım daire şeklindeki basamaklar,bir çok tarihi eserde olduğu gibi günümüze ne yazıkki ulaşamamıştır. Kuzeydoğusunda Bizans döneminden kalan bir kilise ile güneybatısında da bir sarnıç bulunmaktadır.

Kaynak: Behramkale Assos, Prof. Dr. Ümit Serdaroğlu-Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 2005 3. Baskı