24 Ocak 2012 Salı

Anastasìos DuvarI


Ìmparator Anastasios döneminde (491-518),başkent Ìstanbul'un 60 km. kadar batı ilerisinde,45 km.lik upuzun bir duvar inşa edilmişti. Bu duvarın bir ucu Karadeniz'e (PONTUS EUXENÌUS) bir ucu da Marmara Denizi'ne dayaniyordu.Ìustinianus bu 45 km.lik görkemli duvarları güçlendirdi ve yeni burçlar, kaleler ekledi. ANASTASÌOS DUVARI, Karadeniz kıyısında EVCÌK ÌSKELE'den,Marmara kıyısında Silivri (SELYMBRÌA) batı karşısındaki buruna kadar uzanıyordu. Aynı yerde Anastasios döneminden önce de, daha az güçlü bir duvar vardı, bilgi kaynakları bu duvarın 478’de hatta 468’de var olduğunu belirtiyor. Bu kalıntıların Gümüşpınar Köyü doğu yakınındaki DERVIŚ KAPI denen bölümü ile, Karadeniz kıyısında EVCÌK ÌSKELE Köyü yakınında ,kumsala dimdik uçurumla inen düzlüğün ucunda nihayetlenen yerinin sağlam olduğunu iki makalede görüldüğünü Bilge Umar Trakya kitabinda belirtiyor.(R.M. Harrison, TRAKYA'DAKÌ UZUN DUVAR!TAD XVII/I!1969,77-83;James Crow/Alessandra Rìcci,The ANastasian Wall Project 1996-1997,XVI!ASTc.1 s. 239-249) EVCIK ÌSKELE'nin yeri;Terkos gölü kuzeybatı ucunun 10 km. bati ilerisinde bucak merkezi KARACAKÖY'ün kuzey yakınında Karadeniz'e uzanan,haritalarda görünen bir çıkıntı üzerinde.PODÌMA/YALIKÖY KARACAKÖY'den bir kaç km.ötede kuzey yakınında.PODÌMA'ya giden yol üzerinde bir kavşak ve ham yol var. GÜMÜŚPINAR ise ters yönde ve daha uzakta.ALTINPINAR KAYNAK SUYU Tesisleri arazisinde, güneydoğuda yoğun ormanlık alanda bu duvarın küçuk bir parçası var.EVCÌK ÌSKELESÌ'nde duvarın kalıntıları uzayıp gitmekte, ormanlık alanda ağacların arasında izlenmekte.Bizans çağının Roma geleneğini yansıtan iri rektangonal kesme taşların yan yana sıralanıp bir sıra üzerine birer yatay sıranın yerleşmesiyle örülmüş; araya işlenmemiş taşlarla doldurulmuş. Hiç yorum yok:

Yorum Gönder