11 Temmuz 2011 Pazartesi

Adramytteion/Burhaniye/Kaya Sunakları-5 HisarköyHisar Köyü
      Burhaniye’ye 6 km uzaklıkta ve kentin güneybatısında, yüksek bir tepenin dibinde kurulmuş bir çağdaş köydür.   Kıyı düzlüklerinin gerisinde ve yükseltiler arasında olup Karınca Deresi (Antik OLLİOS) ile ilintili bir konumdadır.
        Hisar köyü, antik çağda Bergama’dan körfeze doğru gelen bir yolun üzerinde bir yerde kuruludur.  Köyde rastlanan sütun parçaları, düzenli ve düz yolları, buranın  Orta çağ yerleşimi olduğunu belli etmektedir.           Köyün eski adı “Assar” dı. Köyün yanıbaşında yükselen  Hisar Tepe’ye “Assar Tepe”’de denilmektedir. Tepenin üst kesiminde  bir kaleye ait çok az kalmış burç ve duvar parçaları günümüze ulaşabilmiştir. Kale yüzeyinde görülen  Demir Çağ ve  bol miktarda  Roma-Bizans dönemine ait  çanak çömlek parçaları  buranın  eskiden beri kullanıldığını göstermektedir. Kale içinde  tamir görmüş  bir sarnıç ta vardır. Sur kalıntıları ve sarnıç Bizans dönemine tarihlenmektedir. Hisar  Tepe  Kalesi Bergama’dan  Adramytteion’a gelen yol üzerinde  kurulmuş bir Orta Çağ kalesiydi[129].
        Hisar Köy Altarı. Hisar Köy’ün bitişiğinde yükselen tepede, Orta Çağ’a tarihlenen bir kalenin sur kalıntıları vardır. Kalenin orta kesiminde kalan tepenin zirvesinde doğal kayaya oyulmuş basamaklar ve batı yöne bakan iki sunak (altar) yer alır.
Zirvedeki kaya kütlesinin kuzey tarafında sarnıç benzeri oluşum ve onun gizlediği bir mağara, tepedeki kültsel oluşumu tamamlamakta.
Kaynaklar: Prof. Dr. Engin BEKSAÇ'ın Edremit Körfezi çevresi araştırma raporları-Kültür Bakanlığı...


 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder