26 Aralık 2009 Cumartesi

Claudiopolis/Bithynion/Bolu 'da Stadeion

Hisar Tepesi'nin güney yamacında gün ışığına çıkarılan ve kimi taşkafalıların değerini hala anlamadıkları ama Bolu'daki bazı yetkililerin de sadece "bir taş yığını" olarak algılayabildikleri tarihi stadion kalıntısının bulunduğu alan "1. Derece Arkeolojik Sit" olarak tescil edildi. Ayrıca kitabesi de okunarak, "stadion"un günümüzden 19 asır önce kimin tarafından ve kimler için yaptırıldığı bilgisine de ulaşıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu geçen ayki toplantısında, Hisar Tepesi'nin güney yamacında bir süre önce ortaya çıkarılan ve Bolu'daki bazı yetkililerin ne yazık ki sadece "taş yığını" olarak algılayabildikleri stadionla ilgili tarihi bir karara imza attı.

Kurul kararında aynen şu cümlelere yer verildi;
"Bolu İli, Merkez, Akpınar Mahallesi, III. Derece Arkeolojik Sit Alanı içinde Bolu Müze Müdürlüğü'nce yapılan kurtarma kazısı sonucu ortaya çıkan stadion kalıntısına ilişkin Bolu Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün 22.10.2008 gün ve 2572 sayılı yazısı okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Bolu İli, Merkez, Akpınar Mahallesi, III. Derece Arkeolojik Sit Alanı içinde bulunan 15-16-17-18-42-43-61 ve 84 no.lu parsellerde Bolu Müze Müdürlüğü'nce yapılan kurtarma kazısı sonucu ortaya çıkan stadion kalıntısının bulunduğu alanın ekli haritada gösterildiği şekilde I. Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilmesine, yine bu alanda bulunan (Hisartepe'nin güney yamacı) II. Derece Arkeolojik Sit Alanı'nın ekli haritada gösterildiği şekilde genişletilmesine, Bithynia Bölgesi'nde açığa çıkarılan ilk stadion olması ve Bolu (Claudiopolis) kentinde günümüze ulaşan en büyük anıtsal yapı olması nedeniyle, söz konusu anıtsal yapıyı tanıtacak bir levhanın hazırlanarak Müze Müdürlüğü'nce uygun bir yere konulmasına,

Bu alanda Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının geçerli olduğuna karar verildi.

Roma döneminde çeşitli törenlerin ve yarışmaların düzenlendiği stadion kalıntısının Bolu'da tespit edilen antik kalıntıların en büyüğü olduğu bir kez daha vurgulanarak Müze Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada;

"Kurtarma kazısında açığa çıkarılan kitabesine göre; stadion, Roma İmparatoru Hadrianus (MS 117 - 138) döneminde inşa edilmiştir. Günümüzden yaklaşık olarak 1880 yıl (diğer bir deyişle 19 asır) önce inşa edilen söz konusu yapı ilimizde ve Batı Karadeniz Bölgesi'nde açığa çıkarılan ilk stadion olma özelliğini taşımaktadır" denildi.
Bolunun Sesi, 19.12.2008
Alıntı:
http://images.google.com.tr/imgres?imgurl=http://www.tayproject.org/imjpg/haber25/Tarihin/r1.jpg&imgrefurl=http://www.tayproject.org/haberarsiv200812.html

1 yorum: