7 Mart 2009 Cumartesi

Hitit ve Lykia kayıtlarında Kentler, yer adları

Apasa/Apaşaş/Apassa/Abasa:Ephesos/Efes
Adanija: Adana
Wılusa/Wılusıja/ Taruisa:Troia, İllion
Ijalanta: Alinda/Karpuzlu/Çine/Aydın
Waliwanta:Alabanda/Araphisar/Çine Vadisi/Aydın
Tismurna: Smyrna/İzmir?
Kbid,Ksibde: Kaunos/Dalyan/Muğla (Lykia kayıtları)
Telebehi: Telmessos/ Fethiye/Muğla (Lykia kayıtları)
Arina/Arnna: Xanthos/ Eşen (Lykia kayıtları)
Siyanda:Eşen Çayı
Myrrh: Myra (Lykia kayıtları)
Pina/ Pinale: Pinara/Minare (Lykia kayıtları)
Khadawanti:Kadyanda/ Üzümlü/Fethiye (Lykia)
Arathti:Araksa(Lykia)
Tlawa/Dalawa: Tlos/Düver/ Fethiye/Muğla (Lyia ve Hitit kayıtları)
Pttara/Pttareze: Patara/Gelemiş (Hititve Lykia kayıtları)
Zemuri: Limyra/Turunçova (Antalya)
Parijana: Priene/Gelebeç/Güllübahçe/Söke/Aydın
Parha: Perge/Aksu/Murtuna (Antalya)
Kastaraja: Kestros/Aksu Irmağı
Milawanta/ Milawanda/Milawata: Milet /Balat/Aydın
Attarimma: Termessos/ Güllük Dağı (Antalya)
Apateira: Tyrra, Tire
Kuwalija: Kelainai/ Dinar/Afyon
Hupisna: Kybistra/Gölhisar (Burdur)
Tuvanuva:Tyana/Bor
Landayada:Laranda/Karaman
Alaşiya: Kıbrıs
Kizzuwatna: Çukurova
Melid: Malatya
Hilakku: Antik Kilikia bölgesi, Mersin, Tarsus çevresi
Asitavanda: Karatepe
Markasi:Kahramanmaraş
Hanhana: Çankırı/İnandık Köyü
Wallarima: Hyllarima/Kıllı Aliler
Hintuva: Kindya/Sığırtmaç
Utima: Idyma
Hursavasa Yarımadası: Loryma/Paraça yarımadası/Muğla
İstna:Isında
Aprıl:Aperlai
Tuburehi: Tyberisso
Trus?: Trysa
Khakbi(Hintuva): Kandyba
Wijanawanta: Oinoanda
Kuvalpaja: Kolbasa/Kuşbaşı
Sindaumda: Sibidounda
Huvalija/Hullasa/Hulasija:Kolossai/Honaz
Sanavita:Sunnada,Şuhut
Tuttuwa:Tottoa/Yapıldak
Mira: Meiros/Meros/Demirözü
Alpassiya: Abbasion
Athmbriya:Nysa/Sultanhisar/Nazilli/Aydın
Appalas: Appola
Lusna:Lystra (Hatunsaray)
Prushanda: Karahöyük-Konya
Hupisna: Kybistra, Ereğli
Nahita: Niğde
Kussar: Acemhöyük
Kanes/Nesa: Kültepe
Hattuşaş:Boğazköy
Arinna:Alacahöyük
Sapinnuua:Ortaköy
Anzilija: Zile
Tapigga: Maşathöyük
Dokeia:Tokat
Gazziura:Turhal
Khakmis/ Khakmpis: Amasya
Sarissa: Kuşaklı/Sivas
Hatana: Kotenna/Gödene
Sahirija: Sangarios/Sakarya Irmağı
Tarsa: Tarsus
Karkisa/Karkisja: Antik Karya bölgesi (Şimdiki Muğla, Aydın )
Lukka: Antik Lykia/Likya bölgesi(Muğla'nın bir bölümü ve Antalya, Teke yarımadasındaki kentler)
Kaynaklardan Seçmeler:
Anadolu Hitit-Luvi Hiyeroglif yazıtlarında geçen Tanrı, Şahıs ve Coğrafya Adları: Savaş Özkan Savaş-Ege yay.
Anadolu'nun Tarihi Coğrafyası: Prof.Dr. Veli Sevin Türk Tarih Kurumu Yay.
Türkiye'deki Tarihsel Adlar: Prof.Dr.Bilge Umar- İnkilap yay.
Hitit Çağında Anadolu, Çivi yazı ve hiyeroglif yazılı kaynaklar: Prof Dr. Sedat Alp - Tübitak yay.
Hitit Güneşi: Prof.Dr. Sedat Alp - Tübitak yay.

NOT:Yukarıdaki listeye zaman zaman bazı ekler yaptım, bundan sonra da olacaktır.. Yukarıda belirttiğim tüm yer adları faklı kaynaklardan taranarak tarafımdan yüklenmekte.. Orada dikkat edilirse Hititler sonrası dönemde bazı yerler; farklı çağlarda kent olma durumunu korumuşlar, bazıları çeşitli nedenlerle terkedilmişler..(Tabi ki savaşlar, yağmalar etken olmuş.) Örneğin Hititler'in başkenti Hatuşaş veya türevi bir yerleşim ve ismi Hellenistik çağda geçmiyor, ama bir Apasa ismi Efes ismiyle birlikte yaşıyor...
Yine bir örnek; Attarimma kenti'nin yerinde şimdi hala Antalya'da Güllük Dağı'nda Termessos'un muhteşem kalıntılarını izliyoruz.
Yer adlarında özellikle Prof.Dr. Hayri Ertem'in "Hitit Devleti'nin İki Eyaleti: Pala-Tum(m)ana adlı yapıtında geç dönemde Paphlagonia dediğimiz bölgede bulunan ve antikçağlardan günümüze kadar gelen yer adları var, onları da hazırlıyorum, kesin veya yaklaşık lokalizasyonları ile onları da yükleyeceğim
Devam edecek ve zamanla yeniden düzenlenecek..

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder