8 Mart 2009 Pazar

Eskiçağda Ayvalık Adaları/Hekatonessos ve Cunda/Yunda

ERKMEN SENAN
Hayallerde Apollon Adaları (Ayvalık)
Apollon in the islands of dreams
Tual üzerine akrilik
Acrylic on canvas
60x90
2010
İstanbul Küçükyalı


Cunda Adası;Ayvalık ve çevresindeki adalarla ilgili Amasyalı STRABON ;Geographıka'da şunları anlatıyor ;
"Asia ile Lesbos arasında boğazda yaklaşık yirmi küçük ada vardır. Timosthenes'e göre bunlar kırk tanedir. Bunlara HEKATONNESOS Adaları denir." Strabon diyorki;"Hekatonnesos APOLLONNESOS'a karşılıktır;çünkü HEKATE APOLLON'dan başkası değildir."
Bu adalar üzerinde ve Ayvalık , Gömeç çevrelerinde Prof.Dr. Engin BEKSAÇ tarafından yoğun ve kapsamlı bir yüzey araştırması yapılmış ve yörede özellikle Roma dönemi keramik parçaları bulunmuştur. Cunda adası üzerinde bulunan PORDOSELENE veya ada anlamına gelen NESOS şehri bir iskan sahası olmuştur..Dolap adasında, Cunda'da, Çıplak adada, Maden adası ve Çakalya burnunda(HERAKLEİA) ilkçağ buluntuları ile karşılaşılmıştır. Çakalya Burnunda bulunan yerleşimin ilkçağ yapıtlarında adı geçen HERAKLEİA olması kuvvetle muhtemel. Cundanın ismi ile ilgili de önemli bir değerlendirmeyi atlamayalım.YUND dağları buraya biraz uzak da olsa Bergama yakını Kınık'ın güneyinde ve Şakran(Gryneion) ve Antik AİGAİ kentinin çevresinde yer alır. Ancak yund dağları bir jeolojik formasyonun ismidir aynı zamanda. Cunda ismi de bulunduğu formasyondan yani YUND DAĞI jeolojik formasyonundan gelmekte, YUNDA eski Luvi dilini çağrıştıran bir ad iken, değişerek CUNDA'ya dönüşmüş görünmekte...
Ayvalık Adalarındaki ilkçağ kalıntıları da talandan nasibini almış durumda. Ancak çevre çok ilginç bir arkeolojik araştırma alanı. Doğaldır ki; Hekatonnesos adalarından bahsederken bugün Gömeç yakınlarında bulunan KİSTHENE/KIZÇİFTLİĞİ'nin ve Antik KİDONİA yerleşiminin de adalara uygun birer yerleşim olduğunu da söylemeliyiz.

AYVALIK ve CUNDA ÇEVRESİNDEKİ ADALARIN ANTİKÇAĞ İSİMLERİ:
Maden adası (PİRGO) 11.297 uzunluğunda
Küçük Maden Adası 1852m.
Cunda adası (NESOS,MOSKO,YUNDA) 44.818 m. uzunluğunda
Güvercin adası (ST.GİORGİo/KIZLAR MANASTIRI, PSİFİ) 370 m. çevre uzunluğunda, uuzunluğu 210, en geniş yeri 51 m. Aya Yorgi Manastırıyla görülmeye değer.
Yumurta adası (KİLYOSTA,ELEOS PULO,TOPAN ADASI) 741 m.
Güneş adası (İLYOSTA,ELEOS,OİLİOS) "Midilli adasına en yakın Türk adasıdır" 3519 m.
Yuvarlak adacığı(KALAMO PULO)
Kara ada/Kamış adası (KALAMO,KALAMOS) 1297 m.
Poyraz ada/İncirli, Yellice (LEYAH) 3704 m.
Kılavuz ada (MOSKO PULO)
Tavuk adası (ST.YOANNİS, AYA YUANNU MANASTIRI) 463
Çıplak ada (CHALKİS,CİMNO) "Prof.Dr.Veli SEVİN aşağıdaki yapıtında Çıplak Ada'yı Küçük KİDONİA diye adlandırmış" 9.417 Metre çevre uzunluğuna sahip
Dolap adası (KROMİDO) 3334 M. Evangelista Manastırı var.
Hasır ada (SEFİRİ) 1852 m.
Kalemli adası (KALAMAKİ)
Kutu adası/Kara adası (KUDHO)
Balık adası, Büyük Karadada, Tavşan (PSARİANO) 2778 m.
Taş adası (KLAVO) 370 m.
Göz (KALAMOPULO)
Akoğlu adacığı (KOPANO)
Gizli kayalar (PETRO)
Yumurta adası (DASKALİ,DASKALİO)
Kız adası (ULYA) 1668 m.
İkiz Kayalar (DASKALİ)
Çiçek adası (ARGİSTRA,ANGİSTRİ) Gümüşlü Burnu karşısı, Gömeç yakını 2685m.
İsimlere dikkat edilirse ;hepsinin kökeninde hellenistik dönem öncesi Anadolu,Tunç çağı Luvi, Leleg, Pelasges adları,sesleri yani özbeöz ANADOLU topraklarının dillerinin varlığı görülecektir. Tüm Ülkemizde ve özellikle Akdenizdeki komşularımızda olduğu gibi.
Faydalandığım kaynaklar:
GEOGHRAPHIKA- ANTİK ANADOLU COĞRAFYASI:STRABON Çev: Adnan PEKMAN /Arkeoloji ve Sanat Yayınları
ASSOS Prof. Dr. Ümit SERDAROĞLU'nun Arkeoloji ve sanat yayınlarından çıkan kitabındaki harita
ADALAR DENİZ KILAVUZU -Ahmet Rasim BARKINAY/Prof.Dr.Mustafa PULTAR Denizler Kitabevi
AYVALIK'I GEZERKEN- Ahmet YORULMAZ Geylan Yayınları
TARİHİN IŞIĞINDA BURHANİYE- Prof.Dr.Engin BEKSAÇ
Prof.Dr Engin BEKSAÇ'ın Kültür Bakanlığınca yayınlanan Araştırma Sonuçları Toplantılarındaki bilgiler..
TÜRKİYE'DEKİ TARİHSEL ADLAR- Prof.Dr.Bilge UMAR /İnkilab yayınları
MYSİA VE IŞIK İNSANLARI- Sefa TAŞKIN-Sel yayıncılık
ANADOLU'NUN TARİHSEL COĞRAFYASI-Prof.Dr.Veli SEVİN-Türk Tarih Kurumu Yayınları
TÜRKİYE ADALAR ATLASI:ÖZEL KOLEKSİYON 2009-ATLAS KEŞİF KİTAPLIĞI


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder