19 Temmuz 2010 Pazartesi

Tenedos'tan Bozcaada'ya

Yukardaki ilk grup fotograflar arasında TENEDOS/BOZCAADA KALE'SİNDE sergilenen ilk çağ buluntularıını görüyorsunuz.
Tenedos isminin Hellen dilinde bir anlamı yok. Burada Tenes isiml bir erkek tanrıya tapınıyorlardı. (Fiehn RE tENEDOS Maddesi, s095 satır:63
İsim Tene tapınıcısı halk anlamındaki "TENEDA" idi. Sonra arkasına Nesos ve ada ekiyle bu biçime giren bir ad. (Bilge Umar-Troas)
Umar Tenes kök sözcüğünün öz biçimini, anlamını saptayamadığını, Tenes'in yılan simgesi olabileceğini, Apollon'un hayvanlarından birisi olarak vurguluyor. Önceki ismi KALYNDA ya da LEUKOPRYS., stratejik konumundan dolayı çağlar boyunca birçok kez istilaya uğramış ve el değiştirmiş. Adadaki nekropol sahasında yapılan kazılardan anlaşıldığı üzere adanın tarihi M.Ö. 3000 yıllarına dayanıyor. Adanın bilinen ilk sakinleri Pelazziler. (Pelasges'liler)
Ayrıca adada Herodot'a göre bir Aiol yerleşimi de var. Sikkelerde görülen çift ağızlı balta simgeleri.
Kaynaklar:21. Araştırma sonuçları toplantısı 26 mayıs 2003 Bozcada -Tenedos araştırmaları sahife:67 ALİ YALÇIN TAVUKÇU, CEVAT BAŞARAN, ZERRİN AYDIN TAVUKÇU, ERTAN KÜÇÜKEFE
Çanakkale İli’nin Bozcaada İlçesi,Çanakkale Boğazı ağzının 18 deniz mili güneyinde;Doğusundaki en yakın Anadolu kıyısı olan Kumburnu mevkiine 3 mil ,Yükyeri Feribot İskelesine 3.5 mil mesafededir.Bozcaada Ege Denizinde Ülkemize ait olan iki adadan biri olup Gökçeada’ya 29 mil uzaklıktadır.Çanakkale İl merkezine uzaklığı ise 27 mil Kuzeybatıdaki İmroz’a 20,Batıdaki Limni’ye 30, Güneydeki Midilli’ye 32 mil uzaklıktadır.
Adanın tam mevkii şöyledir;
ENLEM : 39 derece 48’ N Kuzey
BOYLAM :26 derece 02’ EDoğu
Zamanımızdan 15 bin yıl önce Bozcaada,Gökçeada ve Limni esas kara parçası olan Anadolu’ya bitişik olup henüz Çanakkale Boğazı da teşekkül etmemiştir.Bundan sonraki 5 bin yıl devamınca jeolojik olaylar neticesi Gökçeada, Limni ve Çanakkale boğazı teşekkül etmiş Ege denizi Marmaraile birleşmiştir.6 bin yıl önce Holosen adı verilen bir çağ yaşanmış,Ege kıyıları Holosende önemli değişimlere uğramıştır.İşte bu değişimler sonucu Bozcaada meydana gelmiş ve kıyılar bugünkü halini almıştır
Çevresi 14 mil tutarındadır.Çevresinde oluşan irili ufaklı adacıklarla birlikte yüzölçümü yaklaşık 42 Km2’ dir.En yüksek noktası ile 192 metre ile Göztepe’dir.


:
Adanın genel yapısı genellikle alçak ve basık olmasına rağmen birkaçtepe bulunmaktadır. Bunlar ;
1. Göztepe ( 191 m )
2. Yenikale Tepe ( 115 m )
3. Hacı Mahmut ( 92m )
4. Tuzburnu Tepe ( 84m )
5. Kaplan Tepe ( 75m )
6. Yalama Tepe ( 65m )
7. Fakı Tepe ( 57 m )
:
Eskikale Burnu
Erenler Burnu
Tabya Burnu
Nar Burun
Sarıtaş Burnu
Tuzburnu
Kocatarla
Mermer Burnu
Sulubahçe Burnu
Habbeli Burnu
Batı Burnu
Killik Burnu
olmak üzere oniki burun mevcuttur.
:
Liman Koyu
Değirmenler Koyu
Poyraz Limanı
Çanak Limanı
Çapraz Limanı
Kocatarla Limanı
Lagor Limanı
Ayana Limanı
Ayazma Koyu
Sulubahçe Koyu
İğdelik Koyu
olmak üzere onbir koyu mevcutturBozcaada’nın etrafında büyüklü,küçüklü 13 ada vardır.Bunlar ;
Tavşan Adası/MAVRİ : Adanın 10 km kadar kuzeyindeki en büyük ada olup .93km2 genişlikte,20-25 metre yüksekliktedir.Kıyı uzunluğu 5 km dir
Yılan Ada : Bozcaada’nın Kuzey doğusunda yer almakta olup Kıyı uzunluğu 1.2km yüzölçümü 0.08 km2 dir
Fener Adası :Adanın 1.5 mil doğusunda küçük bir adadır.Üzerinde bir deniz feneri ve bir bekçi binası vardır.
Taş Ada : Bozcaada’nın doğu kıyısına 200 metre kadar mesafede Katranlık Burnu karşısında büyükçe bir kaya parçasıdır.
Yıldız Ada/MAUNA :Adanın kuzey batısına yakın bir yerde Killik Burnu karşısındadır
Kaşık (Kemal) ve Gökçe Adalar : Bu iki adaya Horoz Taşları da denir.Yıldız adanın doğusundadırlar.
Sıçancık Ada :Bu adada Horoz taşlarının doğusundadır.
Presa ve Orak Adaları : Bozcaada ile Tavşan ada arasında yer alan bu iki küçük ada tavşan adası ve yılan adası ile birlikte tavşan adaları veya Eşek adaları diye bilinmektedir.
Tuzburnu Adası ve İncirli Ada : Bozcaada’nın doğusunda Tuzburnu kıyılarına yakın mesafede bulunan iki küçük adadır.
1Baklataşı Ada : Bozcaada’nın güneyinde yer alan tek adadır.Habbele kumsalı civarındadır.

Bozcaada’nın hemen hemen büyük bir kısmı düzlüklerden oluşmaktadır. Bunlar ;
a. Habbele Ovacığı
b. Tekir Bahçe
c. Sağır’ın bahçe
d. Papaz Bahçe
e. Sulu Bahçe
f. Çayır Mevkii
g. Poyraz Limanı Ovacığı

Bozcaada akarsu bakımından zengin değildir.Adada bulunan derelerin isimleri ise ; Kocamış, Balcılar, Çanel, Hacımahmut, Kulkutoğlu, İçmece, Sulubahçe, Yanakut, Habbelipınar ve Tuzburnu’dur.
Yukarıda adı geçen akarsular ancak kış yağmurlarıyla birlikte haraketlenmektedir.


Bozcaada Akdeniz ikliminin etkisi altında olduğundan bitki örtüsü genel olarak makiliktir.Ancak güneybatı bölümlerinde çamlıklar mevcuttur.Adanın bitki örtüsü hakkında en geniş araştırmayı Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Botanik Kürsüsü Öğr. Üyelerinden Dr. Özcan Seçmen tarafından yapılmış ve 1977 yılında Tübitak tarafından yayınlanmıştır.
İki yıllık bir araştırmanın eseri olan bu çalışmada Bozcaada’nın 65 değişik familya grubundan 437 tür bitki çeşidine sahip olduğu ortaya konulmuştur.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder