4 Şubat 2010 Perşembe

Tralleis/Aydın

Tralleis (Aydın)

Antik Tralleis kenti (bugünkü Aydın), kuzeyde Kestane (Mesogis) Dağları ile güneyde Büyük Menderes (Meander) Nehri arasında yer alan dik bir tepe üzerinde yer almaktadır. Deştepe Höyüğü’nde Kalkolitik Çağdan Tunç Çağının sonuna uzanan kalıntılar bulunmaktadır; Klasik Dönem kenti ise MÖ 1. binyılın ortasında kurulmuştur. Nehir vadisinden yaylaya ve sahile uzanan doğu-batı yolu üzerinde konumlanan kent, Helenistik ve Roma dönemlerinde gelişerek günümüze kadar sürekli olarak iskan edilmiştir. Kentin anıtsal yapılarının çoğu ilk olarak Helenistik Dönemde inşa edilmiş olmakla birlikte, şehir birçok depreme maruz kaldığından, yer üstünde sadece gymnasiuma ait üç kemer günümüze ulaşabilmiştir. Kentin yoğun biçimde taş ocağı olarak da kullanıldığı anlaşılmaktadır. Yerleşim 19. yüzyıldan beri bilinmektedir ve 1880’lerde Alman arkeologlarca kazılmıştır. 1996’dan bu yana ise araştırmalara Adnan Menderes Üniversitesi’nden (Aydın) Rafet Dinç tarafından devam edilmektedir.

Gymnasium ile cephanelik yapıları da dahil olmak üzere birçok yapı ve yapı grubunda araştırma yapılmıştır. Gymnasium en azından MÖ 1. yüzyıla aittir; yukarıda bahsedilen üç kemer ise palaestraya açılan anıtsal girişin ayakta kalabilmiş kısımlarıdır ve antik kentin en iyi bilinen kalıntılarıdır. Kompleksin kuzey tarafında iki katlı bir hamam yapısı yer almaktadır. Cephanelik ilk olarak Helenistik Dönemde inşa edilmiş, daha sonra yapıya iki kat daha eklenmiştir. Yapı, tünellerle kentin önemli bölgelerine bağlanmaktadır. Roma Döneminde, yapıya artık cephanelik olarak ihtiyaç kalmadığında, işliklere dönüştürülmüş ve Erken Bizans Dönemine kadar da bu işlevi sürdürmüştür. Diğer araştırma bölgeleri olarak şehir surları, tiyatro, nekropol, su kemerleri ve kuzeydeki dağlarda yer alan taş ocakları sayılabilir.

The ancient city of Tralleis (modern Aydın) is situated on a steep hill between the Kestane (Mesogis) Mountains to the north and the Meander (Büyük Menderes) River to the south. The mound of Deştepe has remains from the Chalcolithic period to the end of the Bronze Age, while the Classical city was founded in the mid 1st millennium BC. Situated on the east-west route down the river valley from the plateau to the coast, the city flourished during the Hellenistic and Roman periods and has been occupied continuously to the present day. Many of the city's monumental structures were first erected in the Hellenistic period, but the city has been subjected to many earthquakes and only three arches from the gymnasium remain above ground. The city was also extensively quarried for building materials. The site has been known to antiquarians since the 19th century and was excavated by German archaeologists in the 1880s. Since 1996 it has been under investigation by Rafet Dinç of Adnan Menderes University (Aydın).

A number of buildings and complexes have been investigated, including the gymnasium and arsenal. The gymnasium dates from at least the 1st century BC and the three arches remaining from the monumental entrance to the palaestra are the best known remains of this ancient city. A two-storey bath house was situated at the north end of the complex. The arsenal was originally built in the Hellenistic period and two upper storeys were added later. Tunnels connected it to important parts of city. When, during the Roman period, it was no longer required as an arsenal, it was converted to workshops and continued to function in this capacity until the early Byzantine period. Other areas of research include the city wall, theatre, necropolis, aqueducts and stone quarries in mountains to the north.


http://cat.une.edu.au/page/tralleis


Tralleis Antik Tiyatrosunun yeri, Antik tiyatro; Askeri bölgede ve atış alanı olarak kullanılmakta.The place of Tralleis Theatre.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder