15 Temmuz 2011 Cuma

Lade Adası/Batmaz Tepeleri-Maiandros Deltası


MAİANDROS/Menderes ağzındaki eski LATMOS Körfezinin (Şimdiki BAFA GÖLÜ) Ege Denizine açıldığı yerde, MİLETOS kenti yanıbaşında küçük bir ada bulunurmuş. Şimdi LATMOS Körfezi'nin batı yarımı, MAİANDROS'un taşıdığı kum dolgusuyla karaya eklendiği, ovaya dönüştüğü için ada durumunu yitirmiştir; üzerindeki küçük tepelere günümüzde (Latmos'tan bozma bir adla) BATMAZ TEPELERİ deniyor.
LADE adının aslının, Luvi dilinde Ana Tanrıçayı kasdeden LADA olduğu açıktır. (BİLGE UMAR-Türkiye'deki Tarihsel Adlar. Sayfa:498)
Samos/Sisam adasına doğru bir çıkıntı yapan ve önceleri MYKALE (Dilek Yarımadası'nın bulunduğu burnun) burnu da denen TROGLİON (Dip Burnu) aşıldıktan sonra, MYKALE/SAMSUN Dağının güneyinde, büyük fakat fazla derin olmayan LATMOS Körfezi'ne (LATMİKOS KOLPOS) geliniyordu. Batı uçtaki MİLETOS'tan doğu uçtaki HERAKLEİA'ya değin derinliği 20km.yi bulan ve adını doğusundaki LATMOS (Beşparmak) Dağı'ndan alan bu körfezin çevresi, Herodotos'un Karia'da kurulmuş olarak kümelediği PRİENE, MYOUS ve MİLETOS Kentleriyle ve son olarak da bu kümeye girmeyen ve hatta Karia'lı karakteri ağır basan doğu uçtaki HERAKLEİA tarafından kuşatılmıştır. Bugün MAİANDROS/Menderes ırmağının getirdiği alüvyonlarla dolmuş olan körfezin ağzında, ününü İ.Ö 494 yılında Pers'ler (İran'lılar) arasındaki deniz savaşına borçlu olan LADE (Batmaz Tepesi) bulunmaktaydı.
Evet LADE eski bir adaydı, şimdi ise Menderes deltasının ortasında BATMAZ TEPELERİ isimli bir tepecik veya tepecikler.
Kaynaklar: Anadolu'nun Tarihi Coğrafyası: Prof. Dr. VELİ SEVİN, Türk Tarih Kurumu Yayınları-2003

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder