2 Temmuz 2009 Perşembe

Antik Adramytene(Adramyttenos)/Edremit Körfezi

Strabon Edremit Körfezi'ni anlatıyor.
Sayfa 134-135: Assos'lular ve Gargara'lılar şimdi, Hamaxitos'lular, Neandria'lılar ve Kebrene'liler ve Antandros'luların topraklarıyla çevrili bulunan, Lesbos'un kıyılarına kadar uzanan bölgelere sahiptirler. Neandria, Hamaxitos'un üst tarafındadır ve Lekton bölgesinin iç kısmındadır. İlion'a uzaklığı 130 stadion' dur Bunlardan daha yukarıda Kebrene'liler ve daha da yukarıda Palaiskepsis ve Skepsis'i de içine alan bölgede Dardanos'lular bulunur.Antandros Alkaios tarafından Leleglerin bir kenti olarak adlandırılır. Fakat burası Skepsis'liler tarafından kendi ülkelerine komşu kentler arasında gösterilir. Böylece Antandros Kilikia'lıların toprakları içine girmektedir. Çünkü Kilikia'lıların toprakları Leleg'lerininkinin devamıdır ve Kilikia'lılar İda dağının güney eteklerine kadar uzanır. Fakat gene de Kilikia'lıları toprakları daha aşağıdadır ve Leleg'lerininkinin aksine, Adramyttion yakınındaki kıyıların bir kısmıyla birleşir.Lekton'dan sonra 40 stadion'luk uzaklıktaki Polymedion'a gelinir; Sonra buradan 80 stadion'luk uzaklıkta , denizden biraz yüksekte bulunan Assos'a ve 120 stadion sonra Adramyttenos Körfezini oluşturan bir burun üzerindeki Gargara'ya gelinir; Lekton'dan Kanai'a kadar olan kıyıya Adramyttenos Körfezi ismi verilir. Elaitikos Körfezi de bunun içindedir. Gerçekten üzerinde Gargara'nın bulunduğu çıkıntıyla , üzerinde Aphrodision bulunan Pyrrha'ya kadar olan kısım Adramyttene'dir Bu iki burun arasındaki açıklık 120 stadion'dur. İç kısımda Antandros bulunur, bunun da yukarısında Paris'in hakemlik ettiği Alexandria dağı vardır. Ayrıca İda Dağı'ndan gelen kerestenin pazarlandığı Aspaneus da buradadır, insanlar keresteyi aşağıya indirerek burada isteyenlere satmaktadır; ve sonra içinde Astyrene Artemis'i için kutsal bir alanı bulunan Astyra Köyü ' ne gelinir. Astyra ' nın hemen yakınında Atinalılar tarafından kolonize edilmiş, hem bir limanı hem de bir deniz üssü bulunan Adramyttion kenti vardır. Pyrrha burnunun ve körfezin dışında terkedilmiş Kisthene kenti bulunur. Bunun yukarısında daha içerlerde bakır madeni, Perperene, Trarion ve bu ikisi gibi diğer yerleşimler de vardır.Kıyının bundan sonraki uzantısında Mytilene'lilerin köylerine, yani Koriphantis ve Herakleia'ya gelinir; bundan sonra Attea ve sonra Atarneus ve Pitane ve Kaikos ırmağının döküldüğü yer gelir; ve burada Elaitikos Körfezi'ne ulaşmış oluruz.Irmağın diğer tarafında Elaia ve Kanai'ya kadar körfezin geri kalan kısmı uzanır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder